Klik op een afbeelding om de galerijmodus te activeren.
Of loop rond in het café en kijk om je heen met Google Maps.
De buitenkant en de boten op de gracht kunt u ook op Google Streetview bekijken.


Click on an image to enter gallery mode.
Or explore the café from your home, using Google Maps for a digital tour.
The exterior and the surrounding (house)boats can be viewed on Google Streetview as well.